Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức khoa học và công nghệ phi lợi nhuận với sứ mệnh thúc đẩy và phát triển các hệ sinh thái cộng đồng tự quản, hướng tới một xã hội công bằng và bình đẳng, sự phát triển hoà nhập và bền vững của các cộng động nông thôn và miền núi, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Chi Hội Bảo Trợ Trẻ Em Hóc Môn

Chi Hội Bảo Trợ Trẻ Em Hóc Môn (CEPORER Hóc Môn) là doanh nghiệp xã hội, hoạt động với mục đích hỗ trợ trẻ em dễ bị tổn thương và người trẻ tuổi vượt qua mặc cảm để phá triển kiến thức, sức khoẻ, tinh thần để từ đó có nghề nghiệp ổn định khi trưởng thành và hoà nhập tốt với cộng đồng. Xây dựng môi trường an toàn, đủ đầy tình thương và sự chăm sóc của người thân cũng là một phần sứ mệnh của doanh nghiệp.

Quỹ Những Trái Tim Huế

Quỹ Những Trái Tim Huế (Hearts for Hue) là một tổ chức nhân đạo địa phương bắt đầu hoạt động từ ngày 23 tháng 05 năm 2007 nhằm cải thiện cuộc sống cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Các chương trình phát triển cộng đồng xoay quanh các lĩnh vực sức khoẻ, cải thiện cơ sở vật chất ngành giáo dục, cung cấp nước sạch, vệ trinh môi trường và phát triển kinh tế hộ gia đình.

Hội Người mù Thành phố Hà Nội

Hội Người mù Thành phố Hà Nội là một tổ chức xã hội đặc thù với công tác chăm sóc giúp đỡ hội viên – những người khiếm thị thuộc TP Hà Nội – là một trong những tiêu chí hoạt động quan trọng nhất. Bên cạnh đó, Hội tạo điều kiện, môi trường tích cực cho người khiếm thị tự tin, chủ động tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, hoà nhập vào cuộc sống cộng đồng và đóng góp cho xã hội

Vietnam and Friends

Vietnam and Friends là một tổ chức xã hội thành lập tại Hà Nội nhằm mục đích hỗ trợ người tàn tật và người cần cứu trợ thông qua định hướng giáo dục, đạo tạo kỹ năng việc làm cơ bản và kết nối các cơ hội nghề nghiệp. Bên cạnh đó, Vietnam and Friends cũng tập trung vào thúc đẩy ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Trung tâm Nghị lực sống

Trung tâm Nghị lực Sống (WLC) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2009 và có trụ sở tại Hà Nội. Trung tâm tập trung vào việc tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận các khóa học đào tạo miễn phí về máy tính và kỹ năng sống. Những khóa học này nhằm nâng cao khả năng tìm việc làm của họ và tạo điều kiện để họ hoàn toàn hòa nhập vào xã hội.

Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam (VIGEF)

Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông Việt Nam (VIGEF) là một tổ chức được thành lập vào năm 2017 với nhiệm vụ thúc đẩy sự đổi mới trong giáo dục tổng quát tại Việt Nam. Quỹ tập trung vào nhiều lĩnh vực khác nhau để tạo ra những thay đổi tích cực trong các phương pháp giảng dạy và học tập, đánh giá học sinh và quản lý trường học.

Trung tâm Sao Mai

Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 2001. Nhiệm vụ chính của Trung Tâm là thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trợ giúp nhằm giúp tăng năng lực người khiếm thị trong giáo dục, việc làm và sống tự lập.