Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

“Go big or go home”- TRUTH OR MYTH?

Duy Phạm - Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia - Bộ Khoa Học Và Công Nghệ “Go big or go home” được dùng làm khẩu hiệu cho khá nhiều công ty lớn cũng như các startup; nhưng theo tôi cần có 1 góc nhìn khác hơn...