Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ Giáo dục nghề nghiệp (REACH)

Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ Giáo dục nghề nghiệp (REACH) là tổ chức tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam, các hoạt động chính bao gồm: Tư vấn hướng nghiệp nghề (1); Dạy nghề 3,5 – 6 tháng hỗ trợ từ 80-100% học phí, trang thiết bị, nguyên vật liệu thực hành (2); Giới thiệu việc làm cho thanh niên sau khóa học, theo dõi công việc của học sinh trong 6 tháng (3)