SÁNG KIẾN NĂM 2021

img img

SÁNG KIẾN 1

Đào tạo nghề và việc làm chất lượng cho thanh niên

LEARN MORE
img img

SÁNG KIẾN 2

Cộng đồng thông minh không rào cản cho người khiếm thị

LEARN MORE
img img

SÁNG KIẾN 3

Trường học với sáng kiến công nghệ cho học sinh tại các khu vực nông thôn

LEARN MORE

TỔNG KẾT DỰ ÁN NĂM 2021