VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Là một tổ chức xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) nỗ lực hành động vì một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của khối các tổ chức xã hội và thúc đẩy việc thực hiện quyền của các nhóm cộng đồng bị lề hoá, dễ bị tổn thương, đặc biệt là nhóm trẻ em, thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết hợp tác – Tạo xu hướng, dẫn dắt thay đổi”, MSD hiện được công nhận là tổ chức đi đầu trong việc điều phối hệ sinh thái cho việc triển khai SDG tại Việt Nam. Chúng tôi làm việc với các cơ quan chính phủ Việt Nam, hơn 400 đối tác CSO, hơn 100 đối tác doanh nghiệp và hỗ trợ hơn 500,000 người thuộc cộng đồng dễ bị tổn thương. 

Thông tin chi tiết xem tại: msdvietnam.org hoặc Facebook: MSD Vietnam 

UNITED WAY WORLDWIDE

United Way hoạt động vì sức khoẻ, giáo dục và sự ổn định tài chính của tất cả mọi người. Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng khả năng phục hồi và tính bình đẳng cho các cộng đồng. Với phạm vi tiếp cận toàn cầu và tạo tác động địa phương, chúng tôi giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho 48 triệu người hàng năm. United Way là tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất thế giới được tài trợ bởi tư nhân, hoạt động trên 40 quốc gia, vùng lãnh thổ và là sự lựa chọn cho sứ mệnh của 2.5 triệu tình nguyện viên, 7.7 triệu nhà tài trợ và 45.000 đối tác doanh nghiệp. 

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.unitedway.org/ – Theo dõi chúng tôi: @United Way and #LiveUnited