Trung tâm Nghị lực sống

Trung tâm Nghị Lực Sống là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 2009 và có cơ sở tại Hà Nội. Các hoạt động chính:

(1) Cung cấp máy tính miễn phí và các khóa đào tạo kỹ năng sống cho người khuyết tật nhằm giúp họ tìm việc làm và hòa nhập vào xã hội

(2) Nghị Lực Sống thực hiện một số sáng kiến với mục tiêu chấm dứt sự phân biệt đối xử và kỳ thị mà người khuyết tật phải đối mặt