Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong tại Đông Nam Á trong việc thúc đẩy thành công hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo bằng cách huy động sự tham gia của thanh niên và cộng đồng. Trong sáng kiến chiến lược Shinhan S2 Bridge, Quỹ Hy vọng của Tập đoàn Tài chính Shinhan đã tài trợ cho United Way Worldwide (UWW) và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) để thiết kế mô hình thực nghiệm (Living Lab) tại Việt Nam.


Mô hình thực nghiệm (Living Lab) Việt Nam cung cấp nền tảng cho các doanh nghiệp và start-up tiếp cận với các tổ chức cộng đồng và người dân để tìm kiếm thông tin đầu vào theo thời gian thực phục vụ cho việc điều chỉnh sản phẩm của họ. Người tham gia có cơ hội đóng góp vào các giải pháp công nghệ tiên tiến bằng cách tạo ra giá trị xã hội. Dựa trên các mối quan hệ hợp tác sâu rộng, Living Lab Việt Nam đóng vai trò cầu nối giữa các công ty khởi nghiệp và cộng đồng, người dân. Chúng tôi mong muốn cung cấp nguồn tài chính và tài nguyên con người để hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội thực hiện các giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết những thách thức cấp bách nhất liên quan đến tiêu chuẩn ESG và Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc năm 2030.


Quá trình tổ chức và thực hiện các mô hình của dự án nhận được sự hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo thuộc các lĩnh vực khác nhau. Liên minh các Tổ chức Xã hội dân sự Việt Nam đã được huy động để tạo điều kiện và hỗ trợ quá trình này. Các đối tác tham gia vào dự án này bao gồm Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD), Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ Giáo dục nghề nghiệp (REACH), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người khuyết tật (DRD), Trung tâm Sao Mai, Trường Nguyễn Đình Chiểu và các trường công lập khác, Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Kiến trúc TP.HCM. Các đối tác start-up bao gồm Aimmo, Zookiz/Platfarm, Overflow, LBS Tech, Tripath và KEII. Ngoài ra, dự án cũng nhận được sự hỗ trợ và công nhận từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC), Đoàn Thanh niên và Quỹ ASEAN