MỤC TIÊU HƯỚNG TỚI

Thúc đẩy Đổi mới sáng tạo mở qua mô hình thực nghiệm:

Làng SOIP thúc đẩy việc đồng sáng tạo thông qua nền tảng thực nghiệp thông minh (smart living lab) với sự tham gia của các chủ thể MỞ (bao gồm cả cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư, viện trường, đại sứ quán, tổ chức xã hội, tổ chức trong nước và quốc tế hay công dân) cùng tham gia giải quyết các thách thức từ chính phủ, doanh nghiệp và xã hội;

ICON 2

Tập trung giải quyết các thách thức xã hội:

Các sáng kiến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần tập trung vào con người, giải quyết các vấn đề của cả doanh nghiệp và xã hội. Làng SOIP hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vừa đảm bảo tài chính – lợi nhuận doanh nghiệp vừa giải quyết các thách thức xã hội đang là xu hướng trong thời đại mới, thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt với bối cảnh trong và hậu COVID.

 

ICON 3

Xây dựng nền tảng – huy động đầu tư đổi mới sáng tạo mở xã hội:

Làng SOIP kỳ vọng sẽ kết nối “nhóm người chịu ảnh hưởng bởi thách thức” với “những người kiến tạo giải pháp” hài hoà trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo giải quyết toàn diện các vấn đề kinh tế xã hội; đồng thời vận động và kết nối với các nhà đầu tư xã hội trong và ngoài nước.

TRƯỞNG LÀNG VÀ ĐỒNG TRƯỞNG LÀNG

Trưởng làng

Bà Nguyễn Phương Linh

Viện trưởng Viện Nghiên cứu
Quản lý Phát triển bền vững (MSD), United Way Việt Nam

Đồng trưởng làng

Bà Hooyung Young

Phó chủ tịch United Way Worldwide khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc

Đồng trưởng làng

Bà Trần Vân Anh

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu
Quản lý Phát triển bền vững (MSD), United Way Việt Nam

Đồng trưởng làng

Ông Nguyễn Toàn Thịnh

Swinburne Việt Nam

NHÀ TÀI TRỢ CỦA LÀNG