Chi Hội Bảo Trợ Trẻ Em Hóc Môn

Chi Hội Bảo Trợ Trẻ Em Hóc Môn (CEPORER Hóc Môn) là doanh nghiệp xã hội, hoạt động với mục đích hỗ trợ trẻ em dễ bị tổn thương và người trẻ tuổi vượt qua mặc cảm để phá triển kiến thức, sức khoẻ, tinh thần để từ đó có nghề nghiệp ổn định khi trưởng thành và hoà nhập tốt với cộng đồng. Xây dựng môi trường an toàn, đủ đầy tình thương và sự chăm sóc của người thân cũng là một phần sứ mệnh của doanh nghiệp.