4 Results Found (Showing 1 - 4)

15 DẤU ẤN NỔI BẬT NĂM 2020 – 2021

15 DẤU ẤN NỔI BẬT NĂM 2020 – 2021 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) chân thành gửi đến Quý Độc giả: 15 Dấu ấn nổi bật năm 2020 – 2021 để chia sẻ những dấu ấn của MSD trong hành trình đoàn kết hợp tác – Tạo xu hướng dẫn dắt thay đổi. Đại dịch […]

CHIẾN LƯỢC ĐÔ THỊ HÓA BỀN VỮNG ASEAN

Tuyên bố chung của chủ tịch Uỷ ban điều phối kết nối ASEAN và cơ quan chủ trì thực hiện về cơ sở hạ tầng bền vững. Ngày nay, một nửa dân số của ASEAN sống ở khu vực thành thị và dự báo thêm 70 triệu người sẽ sống ở các thành phố thuộc […]