TUYỂN DỤNG: Nhóm tư vấn nghiên cứu về “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững – Mô hình quốc tế và bài học cho Việt Nam”

Trong khuôn khổ hợp tác với Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NATEC) nhằm thúc đẩy sự hợp tác đa bên trong nỗ lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở xã hội. Viện MSD dự kiến tiến hành một nghiên cứu tìm hiểu về vai trò của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững (PTBV).

CHƯƠNG TRÌNH SHINHAN SQUARE BRIDGE HỖ TRỢ STARTUP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

Chiều ngày 21.06.2022, đại diện Tập đoàn Tài chính Shinhan ông Choi Hyuk – Giám đốc cấp cao và ông Jung Hyunsu – Giám đốc, đại diện United Way WorldWide bà Hooyung Young – Phó Chủ tịch khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc và Nhật Bản và bà Lee Chaewon, Cán bộ hoạt động vùng, và đại diện Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) – United Way Việt Nam bà Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng và bà Trần Vân Anh – Giám đốc chương trình đã có buổi ghé thăm và làm việc với hai công ty khởi nghiệp Tripath và Aimmo tại Việt Nam.