CHIẾN LƯỢC ĐÔ THỊ HÓA BỀN VỮNG ASEAN

Tuyên bố chung của chủ tịch Uỷ ban điều phối kết nối ASEAN và cơ quan chủ trì thực hiện về cơ sở hạ tầng bền vững. Ngày nay, một nửa dân số của ASEAN sống ở khu vực thành thị và dự báo thêm 70 triệu người sẽ sống ở các thành phố thuộc […]