NHỮNG HOẠT ĐỘNG THÚ VỊ TẠI LÀNG THÁCH THỨC VÀ SÁNG TẠO XÃ HỘI

Tại TECHFEST 2021, Làng Thách thức và Sáng tạo Xã hội, cùng với nỗ lực chung của tất cả các trụ cột trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo xã hội, kỳ vọng sẽ kết nối “nhóm người chịu ảnh hưởng bởi các thách thức” với “người kiến tạo giải pháp” để cùng thúc đẩy đổi mới tạo nhằm giải quyết toàn diện các vấn đề kinh tế và xã hội.


Để thực hiện những mong muốn này, Làng Thách thức và sáng tạo xã hội sẽ tổ chức 1 chuỗi các hoạt động bao gồm:(1) Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo xã hội Giải pháp tương lai dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp với sự tham gia của dàn tập huấn viên, huấn luyện viên, giám khảo uy tín, chất lượng;


(2) Chuỗi các hoạt động hội thảo, hội nghị, hoạt động xoay quanh các chủ đề: (i) Kinh tế tuần hoàn và thách thức kinh doanh bền vững toàn diện; (ii) Phát triển Quan hệ đối tác đa lĩnh vực, đa phương, thu hút các nhà đầu tư xã hội; (iii) Thực nghiệm các mô hình đổi mới xã hội nhằm giải quyết các thách thức nảy sinh do đại dịch Covid 19 trong các lĩnh vực: Sinh kế – việc làm; Giáo dục; Y tế – sức khoẻ; Môi trường; Quản trị – kết nối để đáp ứng việc giải quyết các nhu cầu cộng đồng trong và sau COVID 19;


(3)Trưng bày triển lãm các sáng kiến đổi mới sáng tạo xã hội, tổ chức các Diễn đàn đầu tư xã hội, Diễn đàn kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, Diễn đàn chính sách cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xã hội; Diễn đàn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Phụ nữ lãnh đạo & Diễn đàn Giải quyết thách thức xã hội dành cho Thanh niên.


Ghé thăm và đồng hành cùng làng tại:

  • Fanpage: https://www.facebook.com/www.msdvietnam.org
  • Website: https://livinglabvietnam.org/
  • Email: langthachthuc@techfest.vn – langthachthuc@msdvietnam.org