Giới thiệu Cộng đồng Lãnh đạo trẻ Việt Nam – Youth Leader United Vietnam

Lịch sử

Cộng đồng lãnh đạo thanh niên Việt nam (Youth United Vietnam) được thành lập vào tháng 6 năm 2021 thông qua tuyển chọn bởi chưởng trình do Viện Quản lý Phát triển bền vững (MSD) hợp tác cùng United Way Worldwide và Shinhan Square Bridge. Lấy cảm hứng từ sự thành công của chương trình Lãnh đạo trẻ do MSD hợp tác Facebook với chủ đề kỹ năng số và an toàn trực tuyến vào năm 2018, MSD mở đơn tìm kiếm 30-40 nhà lãnh đạo trẻ (từ 18 – 25 tuổi) tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh (mỗi nơi 15-20 bạn) cho chương trình ươm mầm Lãnh đạo trẻ Youth Leader United vào tháng 6 năm 2021

Sứ mệnh

Youth United Vietnam đã được thành lập với mục tiêu thiết lập cộng đồng lãnh đạo trẻ là thanh niên sáng tạo, nhiệt huyết, quyết tâm tạo tác động xã hội trên khắp Việt Nam. Khi tham gia chương trình, các bạn trẻ này sẽ được trang bị kỹ năng, kiến thức (liên quan đến truyền thông, kĩ năng lãnh đạo, phát triển bền vững, tác động xã hội và hỗ trợ cộng đồng,….) để trở thành những lãnh đạo trẻ tham gia và dẫn dắt các hoạt động hỗ trợ cộng đồng thông qua các chương trình truyền thông, đào tạo và các hoạt động hỗ trợ trực tiếp. Sau khi được tập huấn các banj trẻ sẽ cho thành tình nguyện viên cho các dự án thuộc khuôn khổ chương trình; làm công tác truyền thông, xây dựng bộ tài liệu; kiến tạo và thực hiện các dự án Mục tiêu phán triển bền vững (SDG) (quy mô nhỏ)

Tháng 8, fanpage Youth United Vietnam được thành lập với mục tiêu lâu dài là chia sẻ thông tin “Thanh niên tạo tác động xã hội” (TNTĐXH) thông qua việc:

(1) Kiến thức giúp thanh niên hiểu biết hơn về TTĐXH

(2) Cơ hội giúp thanh niên tiếp cận với việc TTĐXH

(3) Truyền cảm hứng cho TNTĐXH

(4) Kêu gọi hành động (qua việc tạo sân chơi cho TNTTĐXH) (khi các dự án được phê duyệt)

Chủ đề

Chủ đề chính mà chương trình hướng tới chính là “Caring power” –  “Sức mạnh của sự quan tâm”. Cụm từ này là sự kết hợp của đam mê chuyển hóa thành hành động, trách nhiệm, và sức ảnh hưởng của thanh niên khi đoàn kết lại cùng nhau tạo ra những giá trị thực tế giúp đỡ cộng đồng, xã hội dựa trên quy tắc đạo đức, bình đẳng, cảm thông. Sức mành này thể hiện vai trò mang tính quyết định của thanh niên chung tay góp sức trong quá trình thay đổi vì sự phát triển của xã hội

Tạo tác động xã hội chính là một cách thể hiện sức mạnh của sự quan tâm. Các dự án, chương trình mà Youth United Vietnam sẽ thực hiện dựa trên 4 mô hình tạo tác động xã hội: (1) từ thiện, (2) chăm sóc, phục hồi y tế, (3) các dự án xã hội, (4) Luật và chính sách

Hành động

Trong năm 2021, các bạn trẻ được tham gia

(1) Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để thực hiện chiến lược, lập kế hoạch quản lý và truyền thông về Khởi nghiệp tạo tác động xã hội:

(2) Các hội thảo tập huấn, các workshops của các diễn giả nổi tiếng về Từ thiện, khởi nghiệp tạo tác động xã hội;

(3) Hỗ trợ, thực tập tại các dự án tạo tác động xã hội thực hiện tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với 3 mô hình  dự án: Model 1: Đào tạo nghề và việc làm chất lượng cho thanh niên; Model 2: Smart City, không rào cản người khiế thị, Model2: Các trường học dựa trên nền tảng quản lý kỹ thuật số cho học sinh ở vùng nông thôn (4) Có cơ hội tham gia Giải thưởng Thanh niên tạo tác động xã hội, tham gia tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Lãnh đạo trẻ tạo tác động xã hội trong khuôn khổ Techfest Việt Nam năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh