Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

THƯ MỜI THAM GIA CUỘC THI “LU CHALLENGE”

GIỚI THIỆU Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, hoạt động hướng đến mục tiêu vì một môi trường phát triển thuận lợi cho sự phát triển của khối các tổ chức xã hội và thúc đẩy việc thực hiện quyền của các nhóm cộng...

CUỘC THI GIẢI PHÁP TƯƠNG LAI 2021: NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH ĐÃ XUẤT HIỆN!

Cùng với các hoạt động thuộc khuôn khổ TECHFEST 2021, Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội đã tổ chức Cuộc thi Giải pháp tương lai 2021. Cuộc thi được chủ trì bởi Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững (MSD), Đại học Kinh tế Quốc dân...

CÙNG NHÌN LẠI VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI GIẢI PHÁP TƯƠNG LAI 2021

Hà Nội, ngày 27.11.2021 vừa qua, trong khuôn khổ Techfest Vietnam 2021, Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội đã tổ chức thành công vòng Chung kết cuộc thi Giải pháp tương lai 2021. Các đội thi đã có những bài trình bày rất xuất sắc tại vòng Chung...