[FULL] VTV9 Shinhan Square Bridge: CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP HƯỚNG ĐẾN GIÁ TRỊ XÃ HỘI

Phóng sự Đài Truyền hình VTV9 về Shinhan Square Bridge Việt Nam phát ngày 25.12.2022