LBSTech

  • Thành lập năm 2017.
  • Mô hình kinh doanh: nền tảng thành phố thông minh nhằm giải quyết các vấn đề di chuyển cho người khuyết tật.
  • Công nghệ/ Sản phẩm/ Dịch vụ: Dịch vụ di chuyển cung cấp thông tin chi tiết về các tuyến đường đến các cơ sở và địa điểm xung quanh người khiếm thị (người dùng) dựa trên thông tin vị trí của họ.
  • Trang chủ: https://www.lbstech.net/