TẠO HÀNH LANG HỖ TRỢ CÁC START-UP “XANH”

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang có sự xuất hiện và đóng góp mới của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tạo tác động xã hội (impact start-up). Với nền tảng công nghệ mới, các doanh nghiệp đã cho ra đời nhiều mô hình kinh doanh mới, tăng trưởng nhanh, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Xu hướng này cần có những cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời để doanh nghiệp cùng lúc đạt được hai mục tiêu là tạo giá trị kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.

Trao đổi với Báo Nhân dân, bà Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), Trưởng làng Thách thức và Sáng tạo xã hội của Techfest nhận định: “Trong bối cảnh Covid-19, các thách thức của môi trường càng rõ nét hơn, các vấn đề về đói nghèo và bất bình đẳng gia tăng, thì việc giải các bài toán đó của xã hội là vấn đề ưu tiên và là nhu cầu hàng đầu của thị trường. Diễn đàn Kinh tế thế giới cũng đã đưa ra 10 xu hướng công nghệ, trong đó nêu bật các xu hướng công nghệ về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người già, người nghèo, người khuyết tật, thúc đẩy chuỗi cung ứng,… Doanh nghiệp nào nắm bắt được cơ hội, xu hướng và đi đầu, dẫn dắt sự thay đổi sẽ có cơ hội phát triển và mở rộng quy mô vượt bậc trong giai đoạn này. Càng ngày càng có nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài quan tâm đầu tư cho các start-up tạo các giá trị xã hội. Thí dụ, chương trình Shinhan Square Bridge đã đầu tư 1,5 triệu USD từ năm 2021 đến 2023 để hỗ trợ xây dựng xu hướng start-up khởi nghiệp sáng tạo giải quyết các thách thức xã hội tại Việt Nam.”

Xem đầy đủ bài viết tại: https://nhandan.vn/…/tao-hanh-lang-ho-tro-cac-start-up-xanh-…/