IMPACT CHALLENGE AT SEA 2024

🌟 IMPACT CHALLENGE AT SEA” ĐÃ TRỞ LẠI!🌟

Cuộc thi “IMPACT CHALLENGE AT SEA” đã trở lại và sẵn sàng để tìm kiếm và đầu tư vào các Impact Startups tại Việt Nam.

[CHỦ ĐỀ]

💚 MÔI TRƯỜNG – Startups với các giải pháp môi trường bền vững.

💻 CHUYỂN ĐỔI SỐ – Startups mang lại các giải pháp tăng khả năng tiếp cận và hòa nhập môi trường kỹ thuật số để thúc đẩy giá trị kinh tế và xã hội

[TIÊU CHÍ LỰA CHỌN]

📌 Ứng viên cần phải là doanh nghiệp hoặc đơn vị liên doanh có các hoạt động chính tạo ra tác động tại Việt Nam.

[LỢI ÍCH KHI THAM GIA]

💰 TỔNG GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN 109.000+ USD

Nhận được đầu tư và giải thưởng mở rộng (Tối đa lên đến 500.000 USD)

🚀 Tham gia các chương trình hỗ trợ tăng tốc khởi nghiệp và chương trình đào tạo về đo lường tác động xã hội trong doanh nghiệp.

🤝 Cơ hội hợp tác với các tập đoàn lớn.

[ĐĂNG KÝ DỰ THI]

⏰Hạn chót để nộp hồ sơ: 30/06/2024

Đăng ký và xem thêm chi tiết qua website:

www.impactchallengeatsea.com

Email: info@impactchallengeatsea.com

Tel: +84 90 757 78 61

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng để bứt phá chưa, đăng ký ngay hôm nay !

LEAVE A REPLYYour email address will not be published. Required fields are marked *Your Name