HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: THÀNH PHỐ THÔNG MINH LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM

Ngày 28/10/2021, Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Thành phố Thông minh lấy con người làm trung tâm” đã diễn ra trong khuôn khổ TECHFEST 2021. Sự kiện được phối hợp thực hiện bởi ba làng công nghệ: Làng Thách thức và Sáng tạo Xã hội, Làng Đô thị Thông minh và Công nghệ Bất động sản, Làng Nền tảng và Hạ tầng với sự hỗ trợ và đồng hành của Shinhan Square Bridge.

Hội thảo diễn ra với mục tiêu chính là chia sẻ những khái niệm về xây dựng đô thị thông minh thành phố đang triển khai lấy con người làm trung tâm, vì mục tiêu phục vụ và phát triển con người, vì hạnh phúc của mỗi gia đình. Trong đó ứng dụng công nghệ chính là nền tảng để xây dựng đô thị thông minh với mục tiêu hài hòa với thiên nhiên, phục vụ tốt nhất các tiện ích sống của người dân, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tác động tiêu cực đến toàn cầu. Do đó, việc đề cao yếu tố “Con người chính là nhân tố trung tâm” là cần thiết và “Để không một ai bị bỏ lại phía sau”.