HỘI THẢO “CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG CHO CÁC SÁNG KIẾN RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH VÀ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI BỀN VỮNG, GIẢM ĐÓI NGHÈO”

Chiều 10.12.2021, Viện MSD Vietnam, United Way Worldwide cùng Startup Vietnam Foundation tổ chức hội thảo “Công nghệ ứng dụng cho các sáng kiến rút ngắn khoảng cách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững, giảm đói nghèo”. Sự kiện nằm trong Chuỗi hội thảo “Đổi mới sáng tạo mở – Thách thức 2022 & Công nghệ hình thành tương lai”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest 2021, được thực hiện với sự hỗ trợ của chương trình Shinhan Square Bridge Việt Nam.

Sự kiện diễn ra trên nền tảng Airmeet – nền tảng chính thức diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Cuộc thi – với các phiên tham luận và tọa đàm:

  • Tham luận Human-centric innovation – Đổi mới sáng tạo vị nhân sinh
  • Tọa đàm Công nghệ ứng dụng cho các sáng kiến rút ngắn khoảng cách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững, giảm đói nghèo
  • Tọa đàm Đầu tư cho doanh nghiệp hướng xã hội: Thách thức và cơ hội