THÔNG CÁO BÁO CHÍ: THÊM TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ KHI SỬ DỤNG ZALO VỚI BỘ NHÃN DÁN “LU SIÊU ĐỈNH”

Hà Nội, ngày 20.08.2021 – Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) với sự hỗ trợ của dự án Shinhan Square Bridge (Giải pháp tương lai Shinhan), Zalo và công ty Zookiz đã ra mắt bộ nhãn dán (sticker) “LU siêu đỉnh” trên nền tảng ứng dụng Zalo nhằm mang lại thêm […]

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: THÊM TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ KHI SỬ DỤNG ZALO VỚI BỘ NHÃN DÁN “LU SIÊU ĐỈNH”

Hà Nội, ngày 20.08.2021 – Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) với sự hỗ trợ của dự án Shinhan Square Bridge (Giải pháp tương lai Shinhan), Zalo và công ty Zookiz đã ra mắt bộ nhãn dán (sticker) “LU siêu đỉnh” trên nền tảng ứng dụng Zalo nhằm mang lại thêm […]