Xinapse

  • Thành lập vào năm 2017 với trọng tâm chính tại Việt Nam.
  • Mục tiêu chính của Xinapse là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người khiếm thị và người khiếm thính tiếp cận các ngôn ngữ nước ngoài. Để đạt được mục tiêu này, Xinapse phát triển sách nói đa ngôn ngữ và cung cấp phần mềm cho các thư viện hòa nhập ở Việt Nam. Ngoài ra, công ty thu thập dữ liệu giọng nói từ các vùng miền khác nhau của Việt Nam để tạo ra sách nói tiếng Việt.
  • Truy cập trang web: http://xinapse.ai/