Viện Đô thị Thông Minh và Quản Lý (ISCM)

Thành lập năm 2020, Viện Đô thị Thông Minh và Quản Lý (ISCM) là một Viện tiên phong thuộc Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), hướng tới thực hiện nghiên cứu và giảng dạy trên nền tảng tích hợp các ứng dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực như thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan, giao thông, quản lý cơ sở hạ tầng tối ưu nhằm xây dựng và phát triển các đô thị thông minh, xanh và bền vững.