Trường tình thương Ánh Linh

Trường tình thương Ánh Linh, thành lập năm 1990, là một ngôi trường dành cho trẻ em nghèo đang sống tại Quận 4 và Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Trường tình thương Ánh Linh đã giúp nhiều trẻ em nghèo vùng Tân Thuận Tây thoát mù chữ, đồng thời đào tạo nghề cho các em làm hành trang vào đời.