Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú THCS Đồng Chum

Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú (PTDTBT) THCS Đồng Chum là ngôi trường được thành lập trên địa bàn xã Đồng Chum thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc, Hoà Bình. Trong gần 20 năm thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn về đội ngũ giáo viên cũng như có sở vật chất, thầy và trò Nhà trường vẫn luôn cố gắng vươn lên và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong học tập và giảng dạy.