Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC)

Được thành lập vào ngày 4 tháng 3 năm 2019, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia là tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ KH&CN, hướng tới thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm: Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và Thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp.