Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng

Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng, hay còn gọi là Mái ấm Nhật Hồng, là một cơ sở thuộc Chương trình phục vụ khiếm thị của Hội dòng Mến Thánh giá Thủ Đức được thành lập năm 1995, với sứ mệnh chăm sóc, nuôi dưỡng các bạn khiếm thị với độ tuổi từ 15 trở lên, hướng các bạn đến với một cuộc sống tốt đẹp hơn, và hoà nhập với cộng đồng.