Tripath

  • Thành lập năm 2011;
  • Mô hình kinh doanh: Hệ thống quản lý các trường công lập Việt Nam và kinh doanh thanh toán học phí trực tuyến;
  • Công nghệ/ Sản phẩm/ Dịch vụ: [phần mềm và phần cứng school.vn] quản lý dữ liệu học sinh và giáo viên (Phần cứng dùng để điểm danh); [Ứng dụng school.vn] học sinh, giáo viên và phụ huynh có ứng dụng riêng để quản lý dữ liệu và trả phí; [Liên quan đến school.vn] cung cấp nội dung trực tuyến và các sản phẩm tài chính của học sinh thông qua ứng dụng school.vn