Toonsquare

  • Thành lập vào năm 2019.
  • Sản phẩm: Phần mềm thiết kế Tooning.
  • Toonsquare là một công ty cung cấp nền tảng sản xuất nội dung mang tên Tooning, nơi mọi người có thể dễ dàng tạo ra nội dung theo phong cách truyện tranh. Nhằm giải quyết những thách thức trong việc đào tạo thiết kế cho giới trẻ Việt Nam, Toonsquare cung cấp các khóa học miễn phí và triển khai chương trình đào tạo sử dụng phần mềm Tooning Pro cho sinh viên thiết kế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua những chương trình này, các cá nhân trẻ được đào tạo để trở thành những chuyên gia sáng tạo đáp ứng tiêu chuẩn thị trường quốc tế. Ngoài ra, những cá nhân ấn tượng còn có cơ hội hợp tác với Toonsquare dưới dạng nhân sự tự do.
  • Website: https://toonsquare.co/home