The KEII Platform Vietnam

  • Thành lập năm 2020.
  • Mô hình kinh doanh: Phát triển nền tảng giáo dục với phương pháp lấy học sinh làm trung tâm và dạy học  ngang bằng.
  • Công nghệ/Sản phẩm/Dịch vụ: nền tảng gia sư trực tuyến phù hợp với giáo viên hoặc sinh viên đại học đang tìm kiếm công việc giảng dạy, dạy học thông qua dịch vụ cộng đồng và cho học sinh tiểu học đang cần hỗ trợ môn Toán và Tiếng Anh.
  • Trang chủ: https://en.thekeiiplatform.com/