Swinburne Vietnam Alliance Program

Swinburne Vietnam Alliance Program là Chương trình liên kết đào tạo giữa Swinburne University of Technology (Melbourne, Australia) và Đại học FPT. Với sứ mệnh “Thắp sáng tương lai”, Swinburne Vietnam hướng tới đào tạo người học trở thành công dân toàn cầu, cung cấp các kiến thức và kỹ năng quốc tế cũng như năng lực làm việc trong và ngoài nước. Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận được bằng top 1% thế giới của Đại học công nghệ Swinburne.