RE:Harvest

  • Thành lập năm 2019
  • Sản phẩm: Bột RE:nergy, Thanh Granola RE:nergy, Thanh năng lượng RE:nergy
  • Doanh nghiệp cam kết thúc đẩy việc thực hành nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Công ty tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm thâm nhập thị trường tại Việt Nam với các sản phẩm thực phẩm được làm từ phụ phẩm tái chế. Những nỗ lực này của RE:harvest đóng góp vào bảo vệ môi trường và cung cấp các sản phẩm bền vững, giàu dinh dưỡng cho người dân.
  • Trang chủ: https://www.reharvest.net/