PiQuant

  • Thành lập vào năm 2015
  • Về doanh nghiệp: Nhà cung cấp giải pháp phân tích phổ quang học từ Hàn Quốc
  • Sản phẩm: Bộ xét nghiệm ColiQuant, máy WaterScanner
  • Các dự án tại Việt Nam:
    – Giới thiệu các giải pháp công nghệ vào các khu vực nông thôn tại Việt Nam bị ô nhiễm nước thông qua việc giới thiệu thiết bị WaterScanner và sản phẩm ColiQuant để đo nồng độ vi khuẩn E. Coli trong nước sinh hoạt.
    – Hợp tác với MSD – United Way Vietnam tổ chức các chiến dịch truyền thông mang tên “Đại sứ Nước” nhằm giáo dục và nâng cao nhận thức về nước sạch tại các trường học.
  • Website: http://www.piquant.asia/