Overflow

  • Thành lập năm 2017;
  • Mô hình kinh doanh: Sản phẩm/ dịch vụ cho người khiếm thị;
  • Công nghệ/Sản phẩm/Dịch vụ: Bảng chữ nổi di động, Bảng chữ nổi cầm tay không dùng giấy (Versa Slate); ứng dụng Flowy cho máy tính/ điện thoại đọc mở rộng và các dịch vụ chia sẻ màn hình theo thời gian thực
  • Trang chủ: https://atoverflow.com/