Mái ấm Thiên Ân

Mái ấm Thiên Ân là một cơ sở bảo trợ xã hội, được thành lập với sứ mệnh giúp đỡ trẻ em khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nền giáo dục toàn diện và phù hợp đẻ trẻ phát huy hết tiềm năng, có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để vươn lên vui sống tự lập và hoà nhập xã hội.