Mái ấm Bừng Sáng

Được thành lập năm 1985 bởi thầy giáo khiếm thị Đào Khánh Trường và hiện đang được Hội Dòng mến Thánh giá Thủ Đức tiếp nhận, Mái ấm Bừng Sáng nhận nuôi dưỡng và giáo dục các bé mồ côi bị khiếm thị đến từ mọi miền đất nước, cho các em được học từ âm nhạc, vi tính đến các kỹ năng mềm thiết yếu.