Lớp học tình thương Long Bửu

Thành lập từ năm 2010 bởi anh Trần Lâm Thắng, bảo vệ khu phố với mong muốn giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, lớp học tình thương Long Bửu đã và đang chào đón hầu hết học sinh là con em của những gia đình nhập cư vào Sài Gòn, có cha mẹ làm công nhân trong các khu công nghiệp, thợ hồ, mua bán phế liệu, hàng rong; thậm chí là các em theo mẹ lẩn trốn người cha bạo hành, vũ phu.