Đại học RMIT

Đại học RMIT là một phần của RMIT Melbourne – cơ sở giáo dục bậc cao lớn nhất của Úc. Từ năm 2000, RMIT Việt Nam được thành lập và đưa vào hoạt động, đánh dấu việc du nhập của một nền giáo dục đẳng cấp thế giới và môi trường học toàn cầu hoá ngay tại trái tim châu Á. Ngôi trường này cung cấp nền giáo dục xuất sắc và đa dạng trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng.