Đại học Kiến trúc Hà Nội

– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là một trường đại học chuyên ngành, một trong những trường hàng đầu về đào tạo nhóm ngành xây dựng và thiết kế tại Việt Nam, được thành lập vào năm 1969;

– Bên cạnh đào tạo, trường còn là trung tâm nghiên cứu, cố vấn, thực hiện các dự án cho doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam