Công ty Bột Mì Vĩnh Phát

Được thành lập năm 2014 với 100% vốn đầu tư trong nước, Công ty Bột Mì Vĩnh Phát hướng tới việc tạo ra những sản phẩm bột mì chất lượng ổn định nhằm thúc đẩy niềm tin và cảm hứng tin dùng hàng Việt Nam trong mỗi người tiêu dùng Việt. Trong bước đường phát triển, Vĩnh Phát định hướng sẽ trở thành nhà cung cấp chủ lực cho thị trường bột mì của 8 tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên.