AIMMO

Được thành lập vào năm 2016; Mô hình kinh doanh: tự động hóa xử lý dữ liệu học tập AI; Công nghệ/Sản phẩm/ Dịch vụ: AIMMO Enterprise: phần mềm dán nhãn dữ liệu miễn phí cho bất kỳ người dùng; AIMMO GTasS: dịch vụ cung cấp khả năng xử lý dữ liệu chính xác 100% bằng việc gia công dán nhãn dữ liệu.