99 trường công lập tại Lào Cai, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Hà Nội