THƯ MỜI THAM GIA CUỘC THI “LU CHALLENGE”

GIỚI THIỆU

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, hoạt động hướng đến mục tiêu vì một môi trường phát triển thuận lợi cho sự phát triển của khối các tổ chức xã hội và thúc đẩy việc thực hiện quyền của các nhóm cộng đồng bị lề hoá và dễ bị tổn thương, đặc biệt là nhóm trẻ em, thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật.

Trong nỗ lực thúc đẩy và nâng cao sự tham gia tích cực và vai trò chủ động của thanh niên với sự phát triển xã hội, thông qua cuộc thi “LU Challenge”, MSD mong muốn tìm kiếm, hỗ trợ và tôn vinh các ý tưởng, dự án của thanh niên hướng tới tạo tác động tích cực cho cộng đồng và xã hội. Tham gia cuộc thi, các bạn thanh niên sẽ được thể hiện vai trò của mình thông qua việc đề xuất dự án giải quyết các thách thức xã hội nảy sinh trong đại dịch COVID-19. Ngoài ra, các bạn sẽ có cơ hội trở thành thành viên “GEN 2” của cộng đồng Lãnh đạo trẻ (Youth Leader United Vietnam), tham gia vào các khóa tập huấn về kỹ năng lãnh đạo và truyền thông; hỗ trợ và dẫn dắt các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Để biết thêm về cộng đồng Youth Leader United Việt Nam, vui lòng truy cập: https://www.facebook.com/YouthUnited.Vietnam và https://livinglabvietnam.org/about-ylu/

Các bạn thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25, sinh viên đại học hoặc những người đã tốt nghiệp đại học có kỹ năng lãnh đạo tốt, quan tâm và mong muốn đề xuất ý tưởng, dự án tạo tác động xã hội, được mời tham dự cuộc thi.

CÁC LĨNH VỰC TRỌNG TÂM CỦA CUỘC THI

Các cá nhân/đội dự thi “LU CHALLENGE” sẽ tập trung vào việc đưa ra các sáng kiến giải quyết các thách thức và vấn đề xã hội ở một hoặc một số trong các lĩnh vực sau:

 • – Giáo dục
 • – Kết nối cộng đồng
 • – Ytế-Sứckhoẻ
 • – Sinh kế và tạo việc làm
 • – Môi trường

Các sáng kiến cần hướng đến hỗ trợ giải pháp và đáp ứng nhu cầu cho các nhóm yếu thế, bao gồm tối thiểu một trong các đối tượng sau: trẻ em, thanh niên, phụ nữ, người khuyết tật, lao động nhập cư, người dân tộc thiểu số.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 • – Công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 18 đến 25 có ý tưởng/sáng kiến hướng tới giải quyết vấn đề của các nhóm yếu thế trong bối cảnh đại dịch COVID-19;
 • – Đơn vị dự thi là các cá nhân hoặc nhóm từ 2-5 người (gọi là “Đội thi”).

LỘ TRÌNH CHI TIẾT

 • – Hạn cuối nộp đơn dự thi: 20/01/2022
 • – Thời gian thông báo kết quả: 27/01/2022
 • – Thời gian thực hiện dự án/sáng kiến: 02-04/2022 (dự kiến)

QUYỀN LỢI THAM GIA

 • – Các cá nhân/đội thi có ý tưởng giải pháp khả thi sẽ được tài trợ nguồn lực từ 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng) – tối đa 45.000.000 VNĐ (Bốn mươi lăm triệu đồng) và kết nối với các mạng lưới hỗ trợ thanh niên, đội ngũ chuyên gia để phát triển và thực hiện sáng kiến. Dự kiến có từ 3-5 sáng kiến sẽ được cấp tài trợ.
 • – Có cơ hội được tham gia “GEN 2” cộng đồng Lãnh đạo trẻ Việt Nam (Youth Leader United) với các quyền lợi:

o Được tập huấn và đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu Việt Nam về Quản lý dự án, Truyền thông, Tạo tác động xã hội, v.v.;

o Được tham gia hỗ trợ và điều phối các hoạt động trong khuôn khổ chương trình (Ban tổ chức hỗ trợ giấy phép và xác nhận tham gia nếu trùng lịch học của các bạn đang đi học);

o Có cơ hội được lựa chọn tham gia Diễn đàn thanh niên (Youth Forum) dự kiến được tổ chức vào Quý 01 năm 2022, được gặp gỡ và đối thoại với các chuyên gia và các lãnh đạo Việt Nam và Quốc tế về chủ đề Thanh niên, khởi nghiệp và tạo tác động xã hội;

o Được nhận giấy chứng nhận tham dự từ Ban tổ chức;
o Được hỗ trợ chi phí tham gia các hoạt động theo chương trình.

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Các thí sinh dự thi vui lòng tải mẫu Hồ sơ Đề xuất ý tưởng tại đây và gửi lại bài thi về địa chỉ Email:sdg.intern2@msdvietnam.org muộn nhất vào ngày 20/01/2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cuc thi hoc giải đáp các thắc mc, các bn vui lòng liên h:

• Ms. Trần Nhật Mai – Email: sdg.intern2@msdvietnam.org – Số điện thoại: 0246 276 9056