THAM GIA CHUỖI HỘI THẢO “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO MỞ – THÁCH THỨC 2022 & CÔNG NGHỆ HÌNH THÀNH TƯƠNG LAI”

Với mục tiêu truyền cảm hứng và thu hút sự quan tâm từ các tập đoàn lớn trong và ngoài nước với việc gia tăng nguồn lực đầu tư vào đổi mới sáng tạo theo hướng tiếp cận mở, tạo tiền đề cho việc hình thành các dự án nghiên cứu công nghệ chuyên sâu hướng thị trường, chuỗi hội thảo kỳ vọng sẽ thúc đẩy sâu sắc nguồn lực của xã hội và thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn trong các giải pháp về đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các bên giải quyết được những rào cản để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh doanh, đóng góp phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, chuỗi hội thảo “Đổi mới sáng tạo mở – Thách thức 2022 & Công nghệ hình thành tương lai” sẽ diễn ra với nhiều phiên thảo luận về xu hướng công nghệ trong các ngành và lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên của Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD Vietnam), United Way Worldwide cùng Startup Vietnam Foundation hân hạnh chủ trì hội thảo “Công nghệ ứng dụng cho các sáng kiến rút ngắn khoảng cách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững, giảm đói nghèo”.

Thời gian: 14.00 – 16.30 ngày 9/12/2021

Trân trọng cảm ơn Chương trình Shinhan Square Bridge là nhà tài trợ Vàng của chuỗi hoạt động.

Đăng ký tham gia: http://bit.ly/TechfestContest