Bệnh viện mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Bệnh viện Mắt Bà Rịa – Vũng Tàu là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về lĩnh vực mắt và là đơn vị chủ lực trong công tác phòng chống mù loà và các bệnh về mắt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ khi thành lập vào năm 2006, Bệnh viện đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác khám chữa bệnh, qua đó nâng cao uy tín, niềm tin đối với người bệnh.