Trường Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu (NDC) là một cơ sở giáo dục cho người khiếm thị, được thành lập vào năm 1926. NDC mang đến cho học sinh khiếm thị khả năng tiếp cận giáo dục đúng thời điểm để thúc đẩy tính độc lập và hòa nhập xã hội. Ngoài ra, NDC đã và đang hoạt động với vai trò trung tâm nguồn lực do chính phủ điều hành để hỗ trợ các trường chuyên biệt và trường hòa nhập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác