Shinhan Future’s Lab

Shinhan Future’s Lab là mô hình  tài chính – công nghệ (Fintech) hỗ trợ khởi nghiệp thành công nhất tại Hàn Quốc. Shinhan Future’s Lab kết nối, hướng dẫn, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, tìm kiếm các nhà đầu tư và mở rộng cơ hội kinh doanh cho các startup tiềm năng. Năm 2016, Shinhan Future’s Lab chính thức hoạt động tại Việt Nam