Overflow

-Thành lập năm 2017;

-Mô hình kinh doanh: Sản phẩm/ dịch vụ cho người khiếm thị;

-Công nghệ/ Sản phẩm/ Dịch vụ: Bảng chữ nổi di động, Bảng chữ nổi cầm tay không dùng giấy (Versa Slate); ứng dụng Flowy cho máy tính/ điện thoại đọc mở rộng và các dịch vụ chia sẻ màn hình theo thời gian thực