Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

– Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp được thành lập năm 1949, là Trường đầu tiên chuyên đào tạo cán bộ chuyên ngành Mỹ thuật Công nghiệp.

– Sứ mệnh của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp: “là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu về lĩnh vực thiết kế Mỹ thuật ứng dụng trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Cung cấp nguồn nhân lực – họa sĩ có trình độ đại học, sau đại học chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá của đất nước và hội nhập quốc tế”